Bezpłatne szkolenia dla rolników

Bezpłatne szkolenia dla rolników 


Zapraszamy  do udziału w projekcie "Zmiana roli - szkolenia zawodowe dla osób odchodzących z rolnictwa". W jego ramach przygotowano bezpłatne szkolenia dla 150 osób zatrudnionych w rolnictwie (rolników i domowników opłacających KRUS), z terenu województwa zachodniopomorskiego, chcących się przekwalifikować.


OFERTA SZKOLEŃ 

 • ABC Przedsiębiorczości
 • Profesjonalny sprzedawca
 • Księgowość wspomagana komputerem
 • Pracownik administracyjno – biurowy
 • Turystyka biznesowa
 • Kurs na prawo jazdy kategorii C
 • Kurs operatora koparko – ładowarki
 • Kurs spawania podstawowego
 • Technolog robót wykończeniowych
 • Kurs monter instalacji wodno – kanalizacyjnych
 • Kurs opiekuna nad osobami zależnymi


Kto może wziąć udział w projekcie? 

 • osoby zrejestrowane w KRUS (rolnicy i domownicy)
 • wykonujące działalność rolniczą 
 • zamieszkałe na terenie województwa zachodniopomorskiego w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich i miastach do 25 tys. mieszkańców

oferta  DLA ROLNIKOW

opis modułow szkoleniowych - ZMIANA ROLI

 
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno Społecznych Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych Instytut Spraw Społeczno-Gospodarczych ALTKOM Navigator International Centrum Edukacji OMNIA TOP Project