Ekonomia Społeczna

Ekonomia Społeczna

"Ekonomia Społeczna drogą do rozwoju lokalnego" - to przedsięwzięcie realizowane od października 2010 r. przez Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej; Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej; Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej.

Celem ogólnym projektu jest wspieranie istniejących Podmiotów Ekonomii Społecznej oraz zapewnienie wsparcia Osobom Fizycznym zakładającym Podmioty Ekonomii Społeczne poprzez kompleksowe działania szkoleniowe, doradcze i usługi towarzyszące .

Projekt skierowany jest do 55 chcących podjąć działalność sektorze ekonomii społecznej, do 40 Podmiotów Ekonomii Społecznej, a także do przedstawicieli IRPPiIS w zakresie działań informacyjno - promocyjnych i partnerskiego współdziałania.

Projekt swoim zasięgiem obejmuje teren 9 gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys.:

 • Gm. Szczecinek,
 • Gm. Grzmiąca,
 • MiG. Barwice,
 • Gm. Ostrowice,
 • Gm. Wierzchowo,
 • MiG. Złocieniec,
 • Gm. Karnice,
 • Gm. Brojce,
 • MiG. Płoty

 

 Lokalne Centrum Poradnictwa Ekonomii Społecznej w Szczecinku jest  to punkt doradczy:

 • dla wszystkich osób  fizycznych zainteresowanych założeniem działalności w sektorze ES i dla nich przewidziane jest doradztwo:
  • zawodowe,
  • psychologiczne,
  •  formalno - prawne z zakresu funkcjonowania podmiotów ES
  •  inne w zależności od potrzeb
 • dla przedstawicieli istniejących podmiotów ES doradztwo z zakresu:
  • usług  prawnych,
  • usług księgowych, 
  • usług marketingowych,
  • innych w zależności od potrzeb.

Zapraszamy  osoby  z gmin Barwice, Grzmiąca i Szczecinek
Zachęcamy wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie

 

LOKALNE CENTRUM PORADNICTWA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SZCZECINKU

ul. A. Mickiewicza 2, pok. 21
Tel.: 533 633 244
e-mail: lcpes_powiat_szczecinecki@kcwis.org.pl
poniedziałek i piątek 9.00-14.00 oraz środa 14.00-18.00

 

Informacje o szkoleniach

Formularz OF Powiat Szczecinecki

Formularz PRZEDSTAWICIEL PES_Powiat_Szczecinecki

Formularz_PES_INSTYTUCJA

 
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno Społecznych Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych Instytut Spraw Społeczno-Gospodarczych ALTKOM Navigator International Centrum Edukacji OMNIA TOP Project