Nabór do projektu w zakresie szkoleń i staży zawodowych (płatnych)

         Centrum Rozwoju Zawodowego EUREKA  w związku ze współpracą z podmiotem realizującym projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w programie POWER w województwie Zachodniopomorskim, ogłasza nabór do projektu w zakresie szkoleń i staży zawodowych (płatnych).

 

Z projektu mogą skorzystać:

 

  • osoby bezrobotne (niezarejestrowane lub zarejestrowane w urzędzie pracy)
  • osoby w wieku 18-29 lat
  • matki samotnie wychowujące dziecko,
  • osoby niepełnosprawne (w niektórych działaniach zapewniamy pomoc asystenta osoby niepełnosprawnej),

 

 

 

W zależności od uczestnika/czki, projekt  oferuje zróżnicowane wsparcie, np.: szkolenia zawodowe,  płatne staże i praktyki zawodowe, coaching w trakcie staży i praktyk, stypendia szkoleniowe dla uczestników/czek, mentoring ze strony organizatorów staży zawodowych, materiały szkoleniowe, poczęstunki w trakcie zajęć, zwroty kosztów dojazdu.

Realizowane staże są wsparte dodatkowym doradztwem / coachingiem / mentoringiem. Staże są płatne. Jeżeli uczestnik zorganizuje sobie miejsce stażu w przedsiębiorstwie samodzielnie, to dodatkowo firma otrzymuje wsparcie z UE.

Informacja dla przedsiębiorstw (organizatorów staży)

Jednocześnie zapraszamy także przedsiębiorstwa z województwa zachodniopomorskiego, które w w/w obszarach chcą realizować staż.  Dla firm przewidziano dodatkowe środki: finansowanie opiekuna lub / mentora. Organizatorem stażu może być przedsiębiorstwo, które ma siedzibę, biuro lub oddział na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Warunki szczególne:

 

  • Dofinansowanie mentora
  • Coaching w ramach realizowanego stażu / praktyki
  • Współpraca z doradcą zawodowym. 

 

Więcej na  telefon: +48  723 511 999, e-mail: biuro@centrumeureka.eu lub osobiście w siedzibie Centrum Rozwoju Zawodowego EUREKA ul. Mickiewicza 2 lok 21-22, Szczecinek

 

 
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno Społecznych Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych Instytut Spraw Społeczno-Gospodarczych ALTKOM Navigator International Centrum Edukacji OMNIA TOP Project