Oferta

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

Proszę o wybranie interesującej Państwa oferty.

Ekonomia Społeczna

"Ekonomia Społeczna drogą do rozwoju lokalnego" - to przedsięwzięcie realizowane od października 2010 r. przez Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych
Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej; Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej; Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej.

dowiedz się więcej »

Organizowanie szkoleń

Kluczowa dziedziną  działalności  Centrum to szkolenia, tzw. miękkie (rozwój osobisty, umiejętności handlowe i menedżerskie).Celem szkoleń  jest  przyuczenie do danego zawodu oraz zdobycie wiedzy i umiejętności do wykonywania  wybranego zawodu. Zajęcia poprowadzić będą  wykładowcy posiadający  zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację szkolenia. Dzięki szkoleniom, poprawianiu umiejętności pracowników, pracodawca może   zapewnić  swojej firmie fachową kadrę dobrze wyszkolonych pracowników, a przez to zwiększy efektywność i wydajność ich pracy oraz zyski swojej firmy.

dowiedz się więcej »

Pośrednictwo pracy

Pośrednictwo pracy ma za zadanie  udzielanie  pomocy  poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia, miejsca stażu lub przygotowania  do wykonywania zawodu u pracodawcy. Jeżeli proces rekrutacji i selekcji prowadzony jest samodzielnie przez firmę, to nie zawsze dysponuje ona możliwościami zweryfikowania wszystkich umiejętności kandydatów.  W naszej ofercie  znajdziecie  Państwo   przygotowanie  i przeprowadzenie  weryfikacji różnych umiejętności deklarowanych przez kandydatów. Porównanie kompetencji niezbędnych na stanowisku z kompetencjami, które występują u ocenianej osoby, co  pozwoli na wybranie z grona kandydatów o podobnym wykształceniu i doświadczeniu tego, który osobowością najlepiej odpowiada wymaganiom danego stanowiska. 

dowiedz się więcej »

Wynajem sali szkoleniowej

Sala szkoleniowa oferowana  wraz z profesjonalnym sprzętem audiowizualnym zgodnie z obowiązującymi standardami w Unii Europejskiej. Dostosowana  do   przyjęcia  grupy  uczestników spotkań, szkoleń, konferencji. Dużym atutem sali może być możliwość dogodnego ustawiania stołów i krzeseł.

W zależności od zapotrzebowania wynajem może mieć formę krótką  2-3 godzinną, kilkugodzinną (jednodniową) bądź kilkudniową.

dowiedz się więcej »

 
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno Społecznych Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych Instytut Spraw Społeczno-Gospodarczych ALTKOM Navigator International Centrum Edukacji OMNIA TOP Project