CENTRUM ROZWOJU ZAWODOWEGO EUREKA - szkolenia, rekrutacja, pośrednictwo pracy

"Istotne dla wspólnego dobra jest wspieranie jednostek: ponieważ tylko jednostka może wytworzyć nowe idee, które niezbędne są społeczeństwu dla jego ciągłego rozwoju, a także, w istocie, dla uniknięcia wyjałowienia i stagnacji." Albert Einstein


Witamy Centrum Rozwoju Zawodowego - EUREKA

Centrum Rozwoju Zawodowego EUREKA jest firmą organizującą szkolenia nastawione na kształtowanie umiejętności społecznych: osobistych i zawodowych. Prowadzimy szkolenia, treningi, warsztaty i konferencje, które mają na celu rozwijanie wiedzy, umiejętności oraz postaw uczestników.

Szczególny nacisk kładziemy na praktyczne korzyści wynikające z udziału w zajęciach oraz wzbudzanie motywacji do lepszego wykorzystania potencjału ich uczestników. Możemy obiecać uczestnikom naszych szkoleń, maksymalne zaangażowanie w rozwój ich kompetencji. Mając na uwadze efektywność szkoleń, badamy potrzeby szkoleniowe i realizujemy programy adekwatne do poziomu umiejętności i oczekiwań uczestników szkoleń.

Odpowiadając na zapotrzebowanie pracodawców jak i możliwości korzystania z doświadczonych oraz profesjonalnych pracowników uruchomiliśmy działalność w szeroko rozumianym zakresie pośrednictwa pracy. Zapraszamy do współpracy

  • szkolenia
  • rekrutacja
  • pośrednictwo pracy
  • doskonalenie zawodowe
  • rozwój personalny
  • szkolenia w firmach
 

 

 

 
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno Społecznych Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych Instytut Spraw Społeczno-Gospodarczych ALTKOM Navigator International Centrum Edukacji OMNIA TOP Project