Wynajem sali szkoleniowej

Wynajem sali szkoleniowej

Sala szkoleniowa oferowana wraz z profesjonalnym sprzętem audiowizualnym zgodnie z obowiązującymi standardami w Unii Europejskiej. Dostosowana do przyjęcia grupy uczestników spotkań, szkoleń, konferencji. Dużym atutem sali może być możliwość dogodnego ustawiania stołów i krzeseł.

W zależności od zapotrzebowania wynajem może mieć formę krótką 2-3 godzinną, kilkugodzinną (jednodniową) bądź kilkudniową.

Klientom, którzy zdecydują się na stałe korzystanie z usług, oferowane są dodatkowe udogodnienia i usługi związane z organizacją szkoleń i spotkań takie jak:

  • przechowanie przedmiotów związanych ze szkoleniem - sprzęt, materiały, pomoce naukowe, banery,
  • pełną obsługę przygotowania i druku materiałów szkoleniowych - przygotowanie techniczne, wydruk, złożenie, oprawa w segregatory wraz z okładkami, certyfikaty

Oferta skierowana dla szerokiego grona odbiorców.

Oferta skierowana do firm w szczególności szkoleniowych instytucji które nie posiadają zaplecza lokalowego.

Wyposarzenie sali

 
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno Społecznych Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych Instytut Spraw Społeczno-Gospodarczych ALTKOM Navigator International Centrum Edukacji OMNIA TOP Project