Rekrutacja

CRZ EUREKA poszukuje trenerów


Rekrutacja
Centrum Rozwoju Zawodowego EUREKA w Szczecinku nawiąże współpracę z doświadczonymi trenerami.


Aplikacje wraz z udokumentowaniem praktyki w prowadzeniu zajęć metodami warsztatowymi oraz dorobkuszkoleniowego prosimy przesyłać na adres e-mailowy: szkolenia.eureka@gmail.com lub pocztą tradycyjną na adres:


Centrum Rozwoju Zawodowego EUREKA
ul. Mickiewicza 2,
78-400 Szczecinek
z dopiskiem „Trener”
.

 
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno Społecznych Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych Instytut Spraw Społeczno-Gospodarczych ALTKOM Navigator International Centrum Edukacji OMNIA TOP Project