Szkolenia

Organizowanie szkoleń

Kluczowa dziedziną działalności Centrum to szkolenia, tzw. miękkie (rozwój osobisty, umiejętności handlowe i menedżerskie).Celem szkoleń jest przyuczenie do danego zawodu oraz zdobycie wiedzy i umiejętności do wykonywania wybranego zawodu. Zajęcia poprowadzić będą wykładowcy posiadający zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację szkolenia. Dzięki szkoleniom, poprawianiu umiejętności pracowników, pracodawca może zapewnić swojej firmie fachową kadrę dobrze wyszkolonych pracowników, a przez to zwiększy efektywność i wydajność ich pracy oraz zyski swojej firmy.

Organizujemy szkolenia biznesowe seminaria i warsztaty zarówno w formule otwartej jak i zamkniętej dla firm, banków, samorządów, organizacji i instytucji użyteczności publicznej. Poszczególne szkolenia, ich bloki i programy są skonstruowane z myślą o efektywności nauczania oraz pod kątem odpowiednich grup słuchaczy.

Szkolenia otwarte

Szkolenia otwarte to szkolenia ogólnodostępne skierowane do poszczególnych pracowników, którzy potrzebują uzupełnienia umiejętności w wybranym sektorze. Szkolenia te są idealnym rozwiązaniem, kiedy chcecie Państwo skutecznie przeszkolić 1-5 pracowników firmy z danego tematu czy zagadnienia. W przypadku większych grup polecamy szkolenia w formie zamkniętej. Okres trwania szkolenia określany jest indywidualnie w zależności od rodzaju tematyki (od kilku dni do kilku miesięcy). Zajęcia mogą trwać 3- 8 godzin dziennie. Spotkania odbywać się mogą pięć razy w tygodniu lub w systemie weekendowym. Oferta skierowana dla bardzo szerokiego grona odbiorców:

Tematyka zajęć:

 • Profesjonalna obsługa Klienta
 • Budowanie zespołu i współpraca w grupie
 • Skuteczna komunikacja interpersonalna
 • Przygotowanie i prowadzenie prezentacji handlowych
 • Szkolenia dla menadżerów (umiejętności miękkie, coaching,)
 • Zarządzanie sobą w czasie
 • Skuteczna autoprezentacja

Szkolenia zamknięte

Szkolenia zamknięte charakteryzują się tym, że są przygotowywane na zamówienie konkretnej firmy, grupy, czy działu. Szkolenie zamknięte w swoich ćwiczeniach wykorzystywało przykłady pochodzące z codziennej pracy uczestników szkolenia, dlatego też uzyskane w ramach szkolenia rozwiązania będzie można bezpośrednio przenieść do pracy, zdecydowanie łatwiej i szybciej, niż w przypadku szkolenia otwartego. W ofercie mojej firmy uwzględnię: -przeprowadzenie audytu potrzeb szkoleniowych w firmie Klienta, -w zależności od potrzeb i wymagań możliwość wykorzystania takich metod treningu, które dają największe efekty i są najbardziej odpowiednie dla danej grupy, -możliwość przeprowadzenia szkolenia w siedzibie firmy Klienta, -dopasowany program szkolenia do ram czasowych określonych przez Klienta. Oferta skierowana dla odbiorców indywidualnych oraz różnych instytucji. Pracodawcy mogą skorzystać o szerokiej oferty szkoleniowej dla swoich pracowników. W ofercie znajdą się wielomodułowe projekty szkoleniowe które mogą być „budowane” i wdrażane po konsultacjach z działami kadr lub właścicielami firm.

Tematyka zajęć:

 • Szkolenie BHP
 • Minimum sanitarne
 • Obsługa kas fiskalnych
 • Fakturowanie komputerowe
 • Organizacja i techniki sprzedaży

Warsztaty

Warsztaty rozwoju kariery zawodowej i umiejętności społecznych (tematyka zgodna z zapotrzebowaniem). Warsztaty umiejętności handlowych, interpersonalnych czy menażerskich także rozwoju osobistego i motywacji czyli jak osiągnąć sukces. W zależności od zapotrzebowania warsztaty mogą mieć formę krótką 2-3 godzinną, kilkugodzinną (jednodniową) bądź kilkudniową. Oferta skierowana dla odbiorców indywidualnych oraz dla instytucji i szkół.

Treningi

Szybkiego czytania – zwiększenie tempa czytania (przejście z czytania linearnego na czytanie globalne). Trening może być prowadzony w formie indywidualnej i grupowej. Pojedyncze spotkanie może trwać 45 lub 90 min. Uczenia się, koncentracji, pamięci – poznanie i ćwiczenie skutecznych sposobów zwiększających tempo i skuteczność uczenia się, wzmacniających koncentrację i pamięć. Trening może być prowadzony w formie indywidualnej i grupowej. Pojedyncze spotkanie może trwać 45 lub 90 min. Grupy szkoleniowe zazwyczaj liczą od 8 do 15 osób w zależności od zakresu szkolenia. Dzień szkoleniowy to maksymalnie 8 godzin szkolenia. W trakcie szkolenia dla Klientów przewidziany zostanie lunch, również organizowane będą przerwy kawowe.

 
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno Społecznych Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych Instytut Spraw Społeczno-Gospodarczych ALTKOM Navigator International Centrum Edukacji OMNIA TOP Project